Esteettömyys-työryhmä

Esteettömyys-työryhmän jäsenet:

Ilkka Seppä, pj.

Petri Poikolainen

Jani Hirvonen

Sari Sorvali

Anneli Miettinen

Facebook: Esteettämyys Pieksämäki

Asematunnelin uudistus lähestyy!


Pieksämäen kaupungin tekninen virasto on asettanut nähtäville rautatieaseman alueelle tehtävän suurremontin osalta asematunnelin kevytväylän katusuunnitelman. Aseman tunnelien kevytväylien esteettömyys paranee huomattavasti.


Nykyiset liian jyrkät - pyörätuoleille ja rollaattoreille käyttökelvottomat - kulkuluiskat loivenevat oleellisesti; 5% viisteelle.  Samoin niille tulee leveyttä huomattavasti lisää, jolloin myös sähöisten apukulkuneuvojen käyttö tulee mahdolliseksi. Tunnelit tulevat muutoinkin mittavammaksi leveydeltään; 5,5 metriä joka kohdasta.


Myös jalankulkijoiden portaikkoiden askellus madaltuu, ja portaikkoon tulee kaiteet kahdelle korkeudelle; 70 cm ja 90 cm. Valaistus lisääntyy esteettömyydelle edellytettyyn 100 luxiin, ylempänä luiskiin ja portaikkoon ohjautuu myös luonnonvaloa.


Suunnitelmissa on otettu huomioon hiilineutralius; aurinkopaneelien ja maalämmön käyttö. Työ alkaa syyskesästä 2022.


Asematunnelin kevytväylän katusuunnitelma on nähtävillä 14.4.2022 saakka. Se löytyy kaupungin internetsivuilla  www.pieksamaki.fi  >  Asukkaat ja ympäristö  >  Katu- ja puistoalueiden kunnossapito  >  Vireillä ja nähtävillä olevat suunnitelmat  >  Katusuunnitelma Asematunnelin kevytväylä. - Sekä fyysisesti teknisen viraston aulassa Kanttilassa, Naarajärvellä Vilhulantie 5.


Kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen ja rakennustekninen asiantuntija Mirva Tarkiainen esittelivät suunnitelmaa Esteettömyys työryhmän jäsenille perjantaina 1.4.2022.

Pieksämäen kaupungin tekninen johtaja Pekka Häkkinen ja Mirva Tyrväinen esittelemässä asemanseudun suunnitelmaa.
Esteettömyystyöryhmän puheenjohtaja Ilkka Seppä ja työryhmän jäsen Petri Poikolainen seuraa esitystä.