Elämää Omin Voimin Messut

  • pe-la 21.22.4.2023
  • Veturitori, Pieksämäki

"Elämää omin voimin" -messut on ensimmäistä kertaa Itä- Suomessa järjestettävä saavutettavuus-esteettömyys-tapahtuma. Valtakunnallisia apuvälinemessuja järjestetään vuosittain Helsingissä ja Tampereella, mutta pitkien etäisyyksien vuoksi ne ovat monelle käyttäjälle saavuttamattomissa. Pieksämäki on kolmen suuren kaupungin keskiössä ja puolen miljoonan asukkaan saavutettavissa, suorat yhteydet junalla ja autolla, messupaikka Veturitallit aivan rautatie- ja linja-autoaseman naapurissa keskellä kaupunkia.

Messutapahtuman keskeinen sisältö liittyy elämän esteettömyyttä auttaviin laitteisiin ja välineisiin sekä palvelujen saavutettavuuteen. Kaksipäiväinen tapahtuma on suunnattu sekä ammattihenkilöille että yleisölle. Messuosastoille toivotaan apuvälineitä tarjoavia yrityksiä ja järjestöjä.  Esteettömyydestä, saavutettavuudesta ja palveluista järjestetään lyhyitä tietoiskuja päivien aikana.

Esteettömyydellä tarkoitamme paitsi Ihmisen fyysistä ympäristöä, Ihmisen moninaisuuden huomioon ottamista ympäristösuunnittelussa, toteutuksessa ja kunnossapidossa myös palveluja, välineitä, tietoa, osallistumista, aistien toimintaa, ymmärtämistä, kommunikaatiota. Näissä kaikissa asioissa elämää omin voimin helpottavat monet ”apuvälineet” ja mm. järjestöjen tarjoama tuki.

Saavutettavuus sisältää digitaaliset palvelut, muunkin kuin fyysisen ympäristön, mm. viestintä, verkkosivut, ilmapiiri, asenteet.

Tästä syystä haluamme pitää kynnykset matalina niin, että jokainen tarvitseva/kiinnostunut pääsee tutustumaan apuvälineisiin ja palveluihin.  Tapahtuman luonteen vuoksi erillistä pääsymaksua ei peritä yleisöltä.